A A A

NL-TERM ACTIEPLAN 2012

 

De vereniging plant diverse activiteiten voor 2012.

 

Zoals gebruikelijk wordt in december weer een TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) georganiseerd, dit keer in Nederland. Noteer in uw agenda alvast de datum van 7 december.

 

In samenwerking met andere verenigingen is een STEVIN-lezing in voorbereiding. Op STEVIN-lezingen wordt een brug geslagen tussen bètawetenschap en Nederlandstalige terminologie. Meer informatie volgt zodra meer bekend is.

 

Het IVN (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, een belangenvereniging voor docenten Nederlands in de hele wereld) organiseert een congres, het 18e Colloquium Neerlandicum, van 27 t/m 31 augustus in Antwerpen (zie www.ivnnl.com). Voorafgaand aan de opening op 27 augustus verzorgt NL-Term in samenwerking met het Steunpunt een kort symposium.

 

Er zal een enquête worden gehouden onder verschillende organisaties in het bedrijfsleven, de wetenschap en andere sectoren, om NL-Term een actueel inzicht te geven in welke rol het kan spelen in het terminologisch veld. Als u interesse heeft om hieraan mee te doen, kunt u dat via dit contactformulier laten weten.