A A A

TiNT Gent 2011

                                                              TiNT 2011

 

 

Op 9 december 2011 organiseerde NL-TERM, de Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie, in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) en de Hogeschool Gent, Faculteit Toegepaste Taalkunde, in Gent, aan bovengenoemde instelling, voor de derde keer haar jaarlijkse TiNT-dag.

TiNT (= Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) is stilaan een begrip geworden voor wie zich met terminologie in de Lage Landen bezighoudt en ook nu konden de organisatoren zich verheugen op een opkomst van om en bij de tachtig belangstellenden zowel uit Vlaanderen als uit Nederland. Het roet (lees: vertraging) dat hierbij door de NS in het eten werd gegooid, werd opgevangen door Jos van den Broek die, als ‘stand in’, het eerste halfuur de reeds aanwezigen wist te vergasten op een boeiende lezing met als titel ‘Beeld en Taal’, over het gebruik van ‘beeldtaal’ als al of niet faciliterende representatie van kennis met daarin verrassende aanknopingspunten met de terminologie.

Het eigenlijke programma dat daarna, om 11uur begon, was, als naar gewoonte, deels thematisch en deels open. In het thematische gedeelte (de eerste twee sessies) kwamen onderwerpen met betrekking tot de medische terminologie aan de orde. Eerst spraken Arnoud van den Eerenbeemt en Jan Bosmans respectievelijk over het Pinkhof Geneeskundig Woordenboek en over de zin of onzin van een voor Nederland en Vlaanderen gemeenschappelijk radiologisch lexicon. Vervolgens stelde Joost Buysschaert de projecten medische terminologie van de Hogeschool Gent voor en ging Klaar van Opstal op één van deze projecten, nl. het belang van een goede beheersing van de terminologie in de informatiegaring, in.

Na de lunch kwamen in twee meer algemene sessies de volgende onderwerpen aan bod:

-Terminologie voor een gezonde bedrijfsvoering (Elsemiek ten Pas)

-Terminologie-extractie voor automatische vertaling (Marjan van de Kauter)

-Termen bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (Joop Vanderheiden)

-Termias, de digitale vertaler van Ethias (Peter Goessens)

-Neoterm: duizend en een paar neologismen (Jan Convents)

Per sessie werden twee lezingen van telkens een twintigtal minuten na elkaar gehouden, gevolgd door een vijftien à twintig minuten discussie. Zodoende duurde iedere sessie (op de laatste na met drie presentaties) één uur.

Om 17 uur werd de dag met een borrel besloten.

Al met al was TiNT 2011 opnieuw een zeer geslaagd evenement waarbij het veld, zowel in de breedte als in de diepte, werd gepresenteerd en de mogelijkheid tot netwerken en informatieuitwisseling door de deelnemers ten zeerste werd geapprecieerd en benut.

Overigens kregen de aanwezigen ook nu weer de bundel met de lezingen van het jaar voordien, in dit geval, TiNT 2010, gratis aangeboden.

Zoals iemand het tot besluit uitdrukte: voor wie de terminologie in de Lage Landen au sérieux neemt, is TiNT niet alleen een begrip, maar ook een must geworden.