A A A

Jaarverslag 2009

1.     BESTUUR

Per 01-01-2009 bestond het bestuur van NL-TERM uit de volgende leden: Jan Convents (penningmeester), Dorrit Curfs, Oele Koornwinder,Truus Kruyt, Willy Martin (voorzitter), Joël Rooms (secretaris), Els Ruysendaal, Marcel Thelen (vice-voorzitter) en Cornelia Wermuth. Hennie van der Vliet van het SNT woonde de vergaderingen als waarnemer bij.

2.     BESTUURSVERGADERINGEN

In de loop van het jaar kwam het bestuur driemaal bijeen : op 03-04-2009 in Antwerpen, op29-08-2009 in Leuven (minibijeenkomst met voorzitter, secretaris en penningmeester) en op 23-10-2009 in Maastricht.

3.     BLAUWDRUK

In mei 2009 werd de Blauwdruk ’10 Jaar NL-TERM : Terugblik en Vooruitblik’ voltooid. Hij wordt als beleidsinstrument binnen de vereniging gebruikt en werd tevens als zodanig aan de NTU overgemaakt.

4.     TiNT-DAG 2009

Op 11 december vond in Antwerpen op de Lessius Hogeschool de eerste TiNT (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) plaats. Door tien sprekers werd voor een publiek van circa vijftig belangstellenden een gevarieerd overzicht geboden van wat in Nederland en Vlaanderen leeft op terminologisch gebied anno 2009. Inmiddels is TiNT aan zijn tweede jaargang toe en zijn de lezingen in de Reeks NL-TERM Publicaties verschenen.


5.     INTERNATIONAAL TERMINOLOGIESYMPOSIUM EN WORKSHOP

In de loop van het jaar werd met de voorbereiding van bovengenoemd symposium + workshop begonnen. De organisatiecommissie bestond uit de voorzitter en leden van het NL-TERM-bestuur, naast mensen van het Steunpunt, de NTU en Jan Roukens.

6.     VARIA

Tijdens het jaar werden door het Steunpunt in samenwerking met NL-TERM verschillende workshops voornamelijk voor vertalers-terminologen georganiseerd (o.m. in Amsterdam en Antwerpen). Tevens werd een begin gemaakt met de constructie van een nieuwe website. Tenslotte werd ook de databank NeoTerm verder door Jan Convents beheerd en bij de tijd gehouden.

 

 

 

Willy Martin

 

Voorzitter NL-TERM

 

2010