A A A

Lidmaatschap

De contributie wordt telkens verrekend in de deelnameprijs voor de aktiviteiten van NL-TERM. De deelnemers aan deze aktiviteiten worden derhalve lid van NL-TERM voor het lopende boekjaar, behalve indien zij uitdrukkelijk verklaren geen lid te willen worden. De deelnemers aan aktiviteiten in het najaar worden tevens lid van NL-TERM voor het volgende boekjaar.

Wie lid wordt door deelname aan een aktiviteit is "werkend lid".

Wie een vrijwillige bijdrage van € 20 betaalt wordt "steunend lid" (besluit van de Algemene Ledenvergadering van 2010).

De bankrekening van NL-TERM is: (IBAN) BE91 0013 1414 4276

BIC/SWIFT-code: GEBABEBB

t.n.v. NL-TERM.