A A A

Jaarverslag 2010

JAARVERSLAG NL-TERM 2010

 

1. Bestuur

Op 1 januari 2010 bestond het bestuur van NL-TERM uit de volgende leden: Jan Convents (penningmeester), Dorrit Curfs, Oele Koornwinder,Truus Kruyt, Willy Martin (voorzitter), Joël Rooms (secretaris), Els Ruijsendaal, Marcel Thelen (vice-voorzitter) en Cornelia Wermuth. Hennie van der Vliet van het SNT woonde de vergaderingen als waarnemer bij.

Op 4 december 2010 namen Dorrit Curfs en Joël Rooms ontslag als bestuurslid. Jan Convents nam de secretariaatstaak over.

 

2. Bestuursvergaderingen

In de loop van het jaar vergaderde het bestuur op volgende dagen:

- 19 januari (Antwerpen)

- 9 maart (Maastricht)

- 14 april (Gridline - Amsterdam)

- 29 april (beperkt - Kessel-Lo)

- 6 mei (Roosendaal)

- 9 juni  (Roosendaal)

- 7 juli (eval. Leeuwarden)

- 17 augustus (Antwerpen)

- 4 december (Amsterdam)

- 23 december (beperkt - Kessel-Lo)

 

3. Internationaal Terminologiesymposium (6 juli - Leeuwarden) en Workshop (7 juli - Leeuwarden)

Op 6 juli, op het Internationaal Terminologiesymposium "Terminologie voor Europeanen (en anderen)", kwam een uitgelezen reeks internationale experts de rol belichten die terminologiediensten in een meertalige en multiculturele samenleving zoals Europa (kunnen) spelen. Op de presentaties tijdens de Workshop van 7 juli  belichtte het Steunpunt voor Nederlandstalige Terminologie de praktische uitwerking van deze ideeën in ons  taalgebied.

4. TiNT-dag "Termextractie, Terminologiebeheer en Variatie en consistentie" (3 december - VU, Amsterdam)

Een twaalftal sprekers bracht verslag uit over de stand van onderzoek en ontwikkeling in deze terminologiedomeinen.

5. Publicaties

Een eerste publicatie "TINT-dag 2009" (ISBN 978 90 382 1695 9) verscheen in 2010 bij uitgeverij Academia Press, Gent, en werd aan de deelnemers van TINT 2010 uitgereikt.

Een andere publicatie "Nederlands in hoger onderwijs & wetenschap?" (ISBN 978 90 382 1539 6) betrof de lezingen van het gelijknamige Congres (Vlaams Parlement, Brussel 2008), georganiseerd in samenwerking met Stichting Nederlands en ANV-Vlaanderen door NL-TERM. Ook deze publicatie verscheen bij Academia Press, Gent.

 

5. Commentaar

De hoge vergaderfrequentie van het bestuur is te verklaren door de voorbereidingen voor het Internationale Symposium in Leeuwarden.

Wij wijzen ook graag op het grote aantal deelnemers aan onze colloquia : telkens 80 à 100 aanwezigen!

 

6. Varia

- In samenspraak met het SNT werd te Antwerpen op 19-01-2010 een workshop Terminologie georganiseerd.

 

- Overleg heeft plaatsgevonden tussen (de voorzitters van) NL-TERM en COTERM om tot een efficiënte(re) vorm van samenwerking te komen en de werking beter op elkaar af te stemmen.

 

- Onze website (nlterm.org) werd vernieuwd en wordt regelmatig bijgewerkt. In het onderdeel Neoterm worden gemiddeld 100 neologismen per jaar toegevoegd.

 

 

Willy Martin

 

Voorzitter NL-TERM

 

2011