A A A

Algemene Ledenvergadering NL-TERM 2010

Enkele belangrijke besluiten:

 1) Vaststelling van de jaarlijkse contributie 

De contributie wordt telkens verrekend in de deelnameprijs voor de aktiviteiten van NL-TERM. De deelnemers aan deze aktiviteiten worden derhalve lid van NL-TERM voor het lopende boekjaar, behalve indien zij uitdrukkelijk verklaren geen lid te willen worden. De deelnemers aan aktiviteiten in het najaar worden tevens lid van NL-TERM voor het volgende boekjaar. Wie lid wordt door deelname aan een aktiviteit is "werkend lid". Wie "steunend lid" wil worden betaalt een vrijwillige bijdrage van € 20.

 
2) Samenstelling Bestuur
 
- nemen ontslag: Dorrit Curfs en Joël Rooms (secretaris)
- nieuw bestuurslid: Ingrid van Gent
- huidige samenstelling van het bestuur, m.i.v. 4 december 2010:
 
Willy Martin (voorzitter), Marcel Thelen (vicevoorzitter), Jan Convents (secretaris en penningmeester),       
Oele Koornwinder, Truus Kruyt, Els Ruijsendaal, Ingrid van Gent, Cornelia Wermuth.
 

 3) Jaarverslag 2009