NEOTERM

  neologismenlijst, alfabetisch  neologismenlijst, chronologisch   vakterminologie   Engels?  ex-neologismen 

links                                                                                         uw voorstel !

Het project NEOTERM van NL-TERM, gesteund door o.m. de Taalunie, is opgezet om neologismen (d.w.z. nieuwe woorden, nieuwe uitdrukkingen, nieuwe betekenissen van bestaande woorden e.d.) te verzamelen en toegankelijk te maken voor alle belanghebbenden. (Nieuwe samenstellingen die eenduidig te begrijpen zijn nemen wij doorgaans niet op.)

Hier vindt u meer theoretische achtergrondinformatie over neologismen: klik.

Klik hier om het huidige bestand te bekijken. Klik hier om snel de laatste vondsten te zien. We hebben ook enkele voorstellen voor vertalingen uit het Engels.

Enkele voorbeelden: beurtbalkje, iederwijzer,  metroseksueel, crisette, retrolutie, pafpaal, spum, spurei. 

En enkele vragen: "weesouder?", "neklint voor pasje?", "het tegenovergestelde van 'geweld'?", "fairshoppen?", "shortlist?", "longlist?".

Ook uw bijdrage is welkom! Uiteraard verwachten wij neologismen, maar ook aanvullende bronvermeldingen, verbeteringen, en andere suggesties. Klik hier.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

*

Voor andere webstekken met aandacht voor neologismen: klik hier.

*

Todas las palabras fueron, alguna vez, un neologismo. (Jorge Luis Borges)

*

(Laatst bijgewerkt op 06-10-2011).