A A A

TiNT 2018

 

Programma TiNT 2018, 26 oktober, Antwerpen
Terminologie: problemen en uitdagingen

inschrijven

Tijd

activiteit

09.30-10.15 uur:

registratie en ontvangst

10.15-10.30 uur:

Welkomstwoord:

prof. dr. Henri Bloemen, decaan subfaculteit Toegepaste Taalkunde

em. prof. dr. Willy Martin, voorzitter NL-Term

Voorzitter: dr. Marcel Thelen

10.30-11.10 uur:

Prof. dr. Alex Brenninkmeijer

Terminologie in de contacten tussen overheid en burger

11.10-11.50 uur:

em. prof. dr. Anna Anastassiadis-Symeonidis

Grammaire du discours scientifique

11.50-12.30 uur:

prof. dr. Ulrich Heid

12.30-14.00 uur:

Lunch

Voorzitter: prof. dr. Cornelia Wermuth

14.00-14.30 uur:

dr. Isabelle Bambust

Hoe versluierend blijft versluierend taalgebruik in de (Nederlandse) rechtspraak?

14.30-15.00 uur:

dhr. Rudy Tirry, General Manager Language Quality Services bij Lionbridge

Terminologie – een klein maar belangrijk radertje in het integratieproces

15.00-15.30 uur:

koffie-/theepauze

Voorzitter: prof. dr. Cornelia Wermuth

15.30-16.00 uur:

dr. Bennie Van Bruwaene

Big data’ in de geneeskunde en de relevantie ervan voor de medische terminologie

16.00-16.30 uur:

em. prof. dr. Willy Martin

16.30-17.30 uur:

Borrel, tevens afscheid em. prof. dr. Willy Martin als voorzitter van NL-Term