A A A

Tint 2017

TiNT 2017

foto's

programma

Terminologie op het gebied van Veiligheid

Op 24 november 2017 organiseert de vereniging NL-Term in samenwerking met het Instituut voor de Nederlandse Taal voor de negende keer de TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement biedt een forum aan beroepsbeoefenaars, onderzoekers, studenten en belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie voor het uitwisselen van kennis en ervaring en netwerken. TiNT-dagen bedoeld om zowel het onderzoek als de praktijk op het gebied van de Nederlandstalige terminologie te presenteren aan een breed publiek. TiNT 2017 heeft als thema Terminologie op het gebied van Veiligheid en vindt plaats in het TalenCentrum Defensie van de Nederlandse Defensie Academie te Breda, van 9.30 tot 18.00 uur.

Het overkoepelende thema van deze TiNT-dag is veiligheid, meer specifiek problemen, oplossingen, behoeftes en activiteiten betreffende de terminologie en vaktaal ervan.

 

Veiligheid speelt een belangrijke rol op tal van terreinen, zoals

 

  • defensie/krijgsmacht (landmacht, luchtmacht, marine),

  • communicatie in den vreemde (tolken en vertalen, Translators without Borders),

  • gezondheidszorg,

  • brandweer en politie, burgerluchtvaart

  • de digitale wereld (o.a. mailverkeer, sociale media, bestrijding cybercrime, identiteitsdiefstal, bescherming privacy en persoonsgegevens)

  • veiligheidsregio’s (samenwerking en coördinatie tussen diverse openbare diensten, rampenplannen, rampenbestrijding),

  • terrorismebestrijding.

 

Deze opsomming van terreinen is niet uitputtend. Cruciaal voor al deze terreinen is dat er gestreefd wordt naar eenduidige procedures en commando’s / een eenduidige terminologie en vaktaal.

Deelname is inclusief lunch en afsluitende borrel. Bovendien ontvangt u een gratis exemplaar van het boek Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje waarin 32 bekende Nederlanders en Vlamingen op onderhoudende wijze hun ervaringen met terminologie beschrijven.

We hopen u 24 november 2017 te ontmoeten!“ Het maximumaantal deelnemers is 100.

 

Locatie TiNT-dag 2017

TalenCentrum Defensie

Nederlandse Defensie Academie

Ministerie van Defensie

Trip van Zoudtlandtkazerne

De la Reijweg 95

4818 BA Breda

Het terrein van de Trip van Zoudtlandtkazerne is niet vrij toegankelijk. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te brengen. Bij de ingang van het kazerneterrein met u dit kunnen overleggen om te worden binnengelaten. Zonder een geldig legitimatiebewijs wordt u niet toegelaten. De deelnemers krijgen een bezoekerspas die zichtbaar moet worden gedragen. Met het oog op de veiligheidsprocedure is het verstandig tijdig aanwezig te zijn.

 

Routebeschrijving

Routebeschrijving naar de Trip van Zoudtlandtkazerne

Adres: De la Reijweg 95, 4818 BA Breda

 

Auto:

Vanaf Dordrecht, Rotterdam, Antwerpen (A16), Roosendaal (A58/A16)
Afslag Rijsbergen (afrit 15), zuidelijke rondweg volgen. Neem afrit Bavel en sla beneden linksaf richting Centrum (Claudius Prinsenlaan). Bij het vierde verkeerslicht (ter hoogte van nieuwbouw Avans Hogeschool) gaat u linksaf (De la Reijweg). Na het 1e verkeerslicht vindt u na 100 meter aan uw rechterhand de Trip van Zoudtlandtkazerne.

Vanaf Gorinchem, Utrecht (A27)
Afslag Breda (afrit 15), aan het einde van de afrit gaat u linksaf (zuidelijke rondweg). Neem afrit Bavel en sla beneden rechtsaf richting Centrum (Claudius Prinsenlaan). Bij het derde verkeerslicht (ter hoogte van nieuwbouw Avans Hogeschool) gaat u linksaf (De la Reijweg). Na het 1e verkeerslicht vindt u na 100 meter aan uw rechterhand de Trip van Zoudtlandtkazerne.

Vanuit Tilburg, Eindhoven (A58/A27)
Kies op de A58 bij knooppunt St. Annabosch richting Utrecht (A27). Afslag Breda (afrit 15), aan het einde van de afrit gaat u linksaf (zuidelijke rondweg). Neem afrit Bavel en sla beneden rechtsaf richting Centrum (Claudius Prinsenlaan). Bij het derde verkeerslicht (ter hoogte van nieuwbouw Avans Hogeschool) gaat u linksaf (De la Reijweg). Na het 1e verkeerslicht vindt u na 100 meter aan uw rechterhand de Trip van Zoudtlandtkazerne.

 

Openbaar vervoer:

Buslijn 1, 9, 11, 131, 325, 326 of 327.

Stap uit bij halte Hogeschoollaan. Loop terug naar de kruising met de verkeerslichten. Daar linksaf slaan. De ingang van de kazerne ligt 100 meter verder aan uw rechterhand.

Registratie

Voor deelname aan de TiNT-dag vragen we een bijdrage van € 25,-. Voor dat bedrag kunt u alle lezingen bijwonen, deelnemen aan de discussie, de lunch en de borrel, ontvangt u het boek Vak-Taal TiNT 2015 en bent u voor een jaar als lid aangesloten bij NL-Term. Het inschrijvingsformulier is vindt u op http://evenementen.ivdnt.org/

Bij de ingang van het kazerneterrein moet u een geldig legitimatiebewijs laten zien. Vergeet niet dit mee te brengen.