A A A

Willy Martin

 

Na docentschappen in Leuven en Antwerpen werd Willy Martin (Germaanse Filologie, KULeuven, 1960-1964) in 1986 benoemd tot hoogleraar Lexicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij colleges verzorgde op het gebied van de lexicologie en de terminologie. Hij publiceerde tot op heden ruim 250 artikels/boeken op het gebied van (de organisatie) van het algemene en vaktalige lexicon en was voorzitter van de CLVV (Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen) (1993-2007) onder wiens toezicht een 20-tal vertaalwoordenboeken (met het Nederlands als bron-of doeltaal) werden gerealiseerd. Na zijn emeritaat in 2006 werd hij voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie (NL-TERM).

 

Enkele terminologische publicaties van zijn hand zijn o.a. : ‘Design and Production of Terminological Dictionaries’(samen met H. van der Vliet), ‘Lexicon en Subtaal’ (met E.ten Pas), ‘Frames as Definition Models for Terms’, ‘Het Nederlands als vaktaal’, ‘Waar moet dat naar toe. Toekomstperspectieven voor de Terminologie in Nederland en Vlaanderen’ en ‘Is there anything we can do? Questions and Requests to Terminological Service Centres’.